Архив за: 28.02.2012

Кариерата на вашето дете – приоритет № 1

Родителите на всеки един от нас са едни от най-важните хора, които присъстват в нашия живот, възпитават ни и формират до голяма степен нашата личност и поведение в бъдещ план.
Родителите са първите хора и фактори, които формират отношението и представата за труд на своите деца.
Милиони са родителите, които полагат огромни усилия, за да осигурят качествено образование и среда за учене на своите деца, като вярват че това е изключително важно за тяхната бъдеща реализация в кариерен план.

» Прочети повече..

Твоята кариера – това е твоят избор

Вие сте вече в гимназията и е вероятно до сега няколко пъти  сте си мислил върху темата : „ Каква професия да избера?“  или „Коя е подходящата за мен кариера?“.

Също така е вероятно няколко пъти да сте променили  желанията си, дълго сте държали на една, после тотално сте се отказали. Това е най-нормалното нещо. Ние живеем в свят, който бързо се променя и непрекъснато предоставя нови възможности. Вие сте модерни хора, които имат сетивата да виждат новостите и затова няколко пъти избирате разнообразни кариерни възможности. Най-вероятно  в следващите няколко години ще смените поне още няколко пъти своите кариерни желания.

Вие сте в етап от своя живот, в който е време да помислете вашия КАРИЕРЕН ПЛАН. Сега е моментът, в който да любопитствате, да търсите, да се информирате за всякакви професии, които предизвикат вашия интерес или влезнат в полезрението ви.

» Прочети повече..

МЕЧТАНАТА ПРОФЕСИЯ – Реализирай твоята мечтана кариера

Много често изборът на висше учебно заведение започва от идеята, че това е нещо задължително, модерно и най-необходимото за доброто бъдеще.

В  общи линии  тази идея има своите позитивни страни и правилни твърдения, но не съвсем. Правилността й се изчерпва, когато се отдаде прекалено голям превес на това, че образованието е задължително и основно изискване на успех в живота, кариерата и пр.

Изборът на подходящ ВУЗ, специалност са важни по няколко причини:

  • · Те са първо стъпало от дългата стълба „кариера“;
  • Инвестира се определено количество време;
  • · Изискват усилия;
  • · Имат определена финансова  стойност;

Когато избираме къде и какво да учим е добре да си дадем ясна и конкретна обратна връзка за тези няколко специфики.

Много от учениците, на които им предстой да завършат училище си дават сметка за тези изисквания на избора на ВУЗ. Други изобщо не се замислят.

» Прочети повече..

Новостите на 21 век в сферата на професиите или Кариерните предизвикателства на 21 век

Икономически експерти в Европа и САЩ идентифицират няколко индустрии, които се очаква да претърпят сериозно развитие през следващите десетилетия на настоящия век.

Очакваното развитие на тези индустрии се дължи на бурните и динамични времена на нови технологии и иновации. Те от своя страна отправят предизвикателства спрямо бъдещите търсачи кариерна реализация – това са нови умения и готовност за справяне.

Най-бързо развиващи се индустрии на 21-ви век:  

  • Производство – това е сфера от икономиката, която непрекъснато разширява своя обсег. Това е индустрия, която има за цел да осигури суровини и блага за нуждите на хората от: храна, фармация, облекло, телекомуникационни услуги, технологии за ежедневието и пр.
  • Космически изследвания – Интересът на човечеството към всичко извън Земята не е от днес, а вълнува изследователи, научни работници дълги години насам. Това е не само пространство, което привлича със своята неизвестност и възможност за задоволяване нуждите на човечеството от природни ресурси, които са на изчерпване. Днес интересът към Космоса е напълно комерсиален и свързан с осъществяването на полети извън Земята, така също научни изследвания, национална сигурност и възможности за нови открития.

» Прочети повече..

Работа през целия живот, но една работа за цял живот –мисията невъзможна!

Преди няколко години сте започнали работа. В онзи момент сте си мислили, че сте си дали ясна сметка и отговор на въпроса „Какво искам да правя“. Тогава дори вероятно сте си мислили, че това е най-мечтана, важна и страхотна работа. Но днес този спомен е толкова далечен, толкова размътен в съзнанието ви, че ви е в пъти по-добре да не си спомняте за него. В момента няма да обследваме причините за тази промяна и това състояние.

В този момент вие имате нужда от нова работа и си задавате няколко въпроса:

  • Какво?
  • Къде?
  • Как?

» Прочети повече..