Работа през целия живот, но една работа за цял живот –мисията невъзможна!

Преди няколко години сте започнали работа. В онзи момент сте си мислили, че сте си дали ясна сметка и отговор на въпроса „Какво искам да правя“. Тогава дори вероятно сте си мислили, че това е най-мечтана, важна и страхотна работа. Но днес този спомен е толкова далечен, толкова размътен в съзнанието ви, че ви е в пъти по-добре да не си спомняте за него. В момента няма да обследваме причините за тази промяна и това състояние.

В този момент вие имате нужда от нова работа и си задавате няколко въпроса:

  • Какво?
  • Къде?
  • Как?

Нуждата ви от работа е силна, въпросите продължават да звучат все по-силно и настоятелно във вашата глава, но нека подходим от друг ъгъл и да се фокусираме върху вашето отношение към РАБОТАТА и свободните работни места.

Започнете да изследвате вашето отношение като:

  • Първо се вгледате в отношението към самите себе си:

Горди ли сте от това, което сте постигнали? Срамувате ли се от нещо във вашия живот или професионален път? Гневни ли сте на себе си? Отговорни ли сте повече към себе си или към света около вас? Как се впускате спрямо новите задачи?

  • След това обърнете внимание на вашето отношение към работата:

Какво означава за вас работата? С какво свързвате работата? Опишете чувствата си към работата като използвате само положителни думи? Сега опитайте с отрицателни? Кои думи са повече?Какво от нещата, които сте правили до този моменти вие е провокирало да се чувствате доволни?

От няколко десетилетия насам бизнес средата става все по-динамична, иновативна, обогатена с нови и нови технологии, които колкото улесняват човешкия живот, то толкова рефлектират в нови и нови предизвикателства спрямо пазара на труда. Бурните моменти на развитие пораждат много промени, включително някои професии да изчезват. Друго отражение се обособява в икономически аспект и така се появяват финансови кризи, които пък провокират  някои компании да изчезват и съответно хора да губят работата си. В този контекст на мисли е важно да си изясните:

  • Вашето отношение спрямо работодателите, мястото за работа:

Какво мислите и чувствате към вашите работодатели? При кой работодател сте се чувствали най-добре? Какво според вас е допринесло най-много за вашите чувства днес?

ü     Каква работа търсите – постоянна, временна?

Много хора имат особено очакване, прераснало в изискване спрямо всяка една работа, която искат или започват. То най-често е свързано с нейното времетраене. Когато разговаряме с приятели много често използваме думи като „динамика“ , „промяна“. Обикновено искаме да ни се случват интересни и нови неща в ежедневието, търсим различното. Но не е така и при работата. От една страна искаме нови задачи, нови ангажименти и пр., от друга -  цялото ни отношение към работата като дейност е за нещо дългосрочно, по възможност най-сигурното и статично. Това е огромен дисонанс.

Замислете се дали има смисъл да търсим и очакваме сигурност на работното място. Всичко около нас се променя, следователно може да има моменти в живота ни, в които работните места, които заемаме и те да се променят, дори да изчезват. Всеки един безсрочен трудов договор може да бъде прекратен с едномесечно предизвестие, тогава когато шефът ни няма нужда повече от нашия труд, умения и знания, когато няма трудов пазар на нашите умения и пр.

Колкото не очакваме и не търсим сигурност на работното си място, толкова ще сме по-подготвени за предизвикателствата на „новото“ и толкова по-уверено ще се справяме с тях. Също така ние нямаме контрол върху сигурността на работното си място и колкото по-малко се стремим или мислим, че можем да го имаме, толкова по-добре и по-спокойни ще се чувстваме.

  • Как сте подхождали към работата си до момента?

За вас работата е място за експлоатация, изнурителен труд? Работата е място да се усъвършенствате?

Моля ви да помислете: Как бихте се чувствали и какви биха били за вас ползите, ако възприемате работата като място за учене – нов колеж, университет, училище и пр.?

Работата е изключително важно да ни осигурява прехрана за семействата ни, да ни осигурява дрехи, забавления в свободно време, но и все повече и повече нови знания и умения.

След като сме част от един динамичен свят, с бързи промени, то е много важно да подхождаме, да търсим и очакваме работа, която непрекъснато ще ни провокира да учим, да се усъвършенстваме и подобряваме нашите умения. Само така, когато дойде друг момент, в който имаме нужда или просто желаем да сменим работата си, ще сме сигурни че последните години от ежедневието ни не са били напразни. Всяка нова работа е ново училище, от което когато излезем ще сме по-можещи, по-уверени и по-продуктивни.

  • Удовлетворява ли ви работата?

Кое е било най-вдъхновяващото ви работно място? Какво би ви удовлетворявало на работното ви място?

Не забравяйте! На работното място не може да разчитате, че другите –шефове, колеги,клиенти, ще се възхищават на вашия труд, винаги ще го забелязват и пр. Хубаво е да го получавате на работното си място, но никакъв случай не е задължително. За това бъде отговорни пред себе си и си изяснете:

  • какво е важно да ви се случва на работно място?
  • Какво ще ви донесе ЛИЧНО удовлетворение?

Пътят към подходящата за вас работа не е нито лесен, нито кратък. Не си губете времето като се лутате насам или натам. Работа ще намерите, но си дайте време да изясните коя е вашата работа. Започнете като си изясните вашето отношение, а след това и другите необходими крачки.

Очаквайте продължение…  

Comments are closed.