Твоята кариера – това е твоят избор

Вие сте вече в гимназията и е вероятно до сега няколко пъти  сте си мислил върху темата : „ Каква професия да избера?“  или „Коя е подходящата за мен кариера?“.

Също така е вероятно няколко пъти да сте променили  желанията си, дълго сте държали на една, после тотално сте се отказали. Това е най-нормалното нещо. Ние живеем в свят, който бързо се променя и непрекъснато предоставя нови възможности. Вие сте модерни хора, които имат сетивата да виждат новостите и затова няколко пъти избирате разнообразни кариерни възможности. Най-вероятно  в следващите няколко години ще смените поне още няколко пъти своите кариерни желания.

Вие сте в етап от своя живот, в който е време да помислете вашия КАРИЕРЕН ПЛАН. Сега е моментът, в който да любопитствате, да търсите, да се информирате за всякакви професии, които предизвикат вашия интерес или влезнат в полезрението ви.

Паралелно с информирането за разнообразните кариерни възможности , то събирайте информация за това всяка какво образование изискват.

Когато започнете да обмисляте бъдещата си кариерата или постъпването в университет е важно да си съставите план за действие. Това ще ви помогне да сте по-организирани, последователни и да не се отклоняване от вашите желания.

Това са идеи за няколко стъпки за действие:

  • Открийте за себе си какво искате да правите и потърсете информация какво образование, какви курсове, какви умения са ви необходими.
  • Изследвайте вашите интереси и умения (всички онези действия, които правите без особени усилия). Помислете задълбочено какво ви доставя удоволствие и ви е приятно да правите, какво цените във вашия живот, вашия характер.
  • Информирайте се за света на професиите. Потърсете допълнителна и детайлна информация за природата на професията, която сте си избрали, как преминава един работен ден, каква заплата ще получавате, какви са възможностите за развитие.
  • Сравнявайте! Вече сте събрали информация за Себе си и за Професията, която ви допада. Време е да сравните вашите умения, стил, интереси със същността на професията, която избрахте. Колкото повече съвпадения откривате, то вероятността това да е вашата подходяща кариера.
  • Обърнете се към ваши близки, роднини, приятели, разкажете им с какво бихте искали да се занимавате. Те може да си ви полезни и да ви насочат към хора, които практикуват желаната от вас кариера. Използвайте всякаква възможност да посетите места, където се практикува.
  • Ако имате възможност през летните ваканции включвайте се в програми за практически стажове или към неправителствени организации за доброволчество. Това ще е особено полезно за бъдещата ви кариера.
  • Посетете сайтове или на място близки до дома ви учебни заведение, колежи, университети, където се преподават специалности или дисциплини, свързани с вашия кариерен избор.
  • Не пренебрегвайте финансовата страна на нещата. Мечтите и визията за бъдещето са хубаво нещо, но всичко трябва да бъде прецизно планирано, като не се пропуска нито един елемент. Един от най-важните е този за финансирането на кариерната ви реализация. Образованието е скъпа инвестиция, помислете от какви средства се нуждае, как и от къде може да се снабдите с тях, какви са възможностите за работа, докато учите и т.н.
  • Потърсете професионалист. Изборът на кариера е важен и сериозен, възможно е да изпитате затруднения или колебания. За да сте сигурни и уверени в своя избор, то не се колебайте да се допитате до кариерен консултант за обективно мнение
  •  Изборът на кариера не е самотно занимание. Темата за вашата кариера не засяга само вас. Тя е важна и значима и за вашите родители. Не ги пренебрегвайте, работете заедно. Може да се допитате и до други възрастни(учители, близки), на които имате доверие.

 

Най-подходящата кариера за вас  не е най-модерната или най-скъпо платената, а тази която най-много отговаря на вашите ИНТЕРЕСИ, ЦЕННОСТИ, УМЕНИЯ, ХАРАКТЕР.

Comments are closed.