Работно пътуване до Хелзинки /Финландия/ на екипът на Selfinvest

В края на месец ноември 2012 екипът на Selfinvest се върна от работна визита в Хелзинки /Финландия/. Работното пътуване бе част от наградата в Националния конкурс на кариерни практики 2012г.  Центърът за развитие на човешки ресурси бе организатор на работната визита и отговорник за избора на дестинация за обмен на добри практики. Скандинавската държава освен с областта Лапландия и Дядо Коледа се слави с една от най-добрите образователни системи в цял свят.  Финландия има много сериозен опит и високи постижения в  сферата на кариерното ориентиране, както на ниво средно, така също и на ниво висше образование.

Домакин на визитата бе държавната организация CIMO, чиято основна дейност се свързва с популяризирането и организирането на програми за мобилност на студенти.

По време на работната визита българската делигация посети няколко средни училища с различни профили, както и два от университетите в Хелзинки – HAAGA-HELIA (http://www.haaga-helia.fi/en ) и University of Helzinki (http://www.helsinki.fi/university )

По време на посещенията си в различни държавни служби и образователни институции екипът на Selfinvest имаше възможност детайлно да се запознае с всички аспекти на финландската  система за ориентиране и консултиране на ученици и студенти.

Екипът на Selfinvest презентира програмата „Пътешествие из индианските земи“ по време на срещите с кариерни консултанти във финлански образователни институции и получи много високи оценки за качеството и полезността на програмата.

 

Comments are closed.