Архив за: 09.03.2013

Успешен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В края на 2012г. Selfinvest приключи успешно проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Компанията за кариерно консултиране и развитие на кариерата бе партньор на фирма „АСО 911“ по проект „Иновативен модел на кариерно развитие в „АСО 911“ – ООД – обучение, гъвкавост, конкурентноспособност“.

Фирма „АСО 911“ ООД избра Selfinvest да осъществи част от дейностите по проекта към Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Екипът на Selfinvest проведе курс по „Обучение на обучители“ на служители на фирмата като част от процеса на кариерно им развитие в компанията.

Кариерните консултанти на Центъра проведоха индивидуални консултации с представители на целевата група по проекта и разработиха 80 индивидуални плана за професионално развитие и усъвършенстване.

С успешното приключване на проекта на фирма „АСО 911“ екипът на Selfinvest утвърди качеството на специализираната си програма за кариерно консултиране и развитие на възрастни лица.