Документи за кандидатстване за работа

За много „търсачи на работа“ етапът за подготовка на документи за  кандидатстване е повече от досаден и отнемащ ужасно много от времето им. Наистина е трудно да си  представим себе си върху бял лист. За други е приятно представят своите силни страни в писмена форма.

Независимо дали ви харесва да подготвяте CV, или не,  за момента това е един от начините да бъдете забелязан за бъдещата ви работа.

 

Вероятно сте прочели много статии и книги за това как да подготвите документите за търсене на работа,  или да опишете себе си в свободна форма. Няма да е  първият  път, в който  ще прочетете, че CV-то представлява вашата визитка.

Да, същото мисля и аз.

В практика съществуват и други начини, които могат да са ви полезни. С тях също можете да привлечете интереса на работодателите към себе си.

Може да представите себе и уменията, които притежавате като си оформите страница в мрежата с вашето име (пример: www.ivanivanov.bg). За тази цел ще се наложи да направите няколко допълнителни стъпки. Първо: да закупите домейн; Второ: да се обърнете към графичен дизайнер или да се насочите към безплатните темплейти за оформление на страницата ви; Трето: да представите себе си по забележителен начин: истории за постижения, подходящи снимки, дейности и т.н. Използването на този модел за търсене на работа може да се окаже двупосочен – от вас към аудиторията на потенциални работодатели и същевременно потенциалните работодатели да попаднат на страницата ви и първи да осъществят връзка с вас. Няма ограничения или особени препоръки относно сферите на дейност, за които е подходящо подобно представяне. Личната страница обаче изисква финансови средства за изграждане и поддръжка.

Друг модел, чрез който можете да намерите подходяща за вас работа, се свързва с БЛОГ страница. Това е свободно пространство, където изразявате мнение, впечатления и знания по теми, които са ви интересни.  Ако активно поддържате своя БлоГ, умеете да пишете и имате интерес към журналистика, реклама, консултации, то не е изключено да получите предложения за проекти или постоянна работа.

Във времето на високите технологии не е изключено да използвате видео визитка. Свободният достъп до платформи за видео споделяне предоставя възможност да изградите вашата Видео визитка. Сами можете да създаде съдържание с продължителност 3-5 минути, чрез което да представите себе си като личност с определени интереси, умения и мотивация за развитие. Този формат предоставя възможността за  директна демонстрация на вашите умения за комуникация и презентиране на информация.


Портфолиото също попада в групата на документите за кандидатстване за работа. Използва се най-често от хора със свободни и творчески професии като: графични дизайнери, художници, интериорни дизайнери, фотографи  музиканти и други. Възможните формати варират от електронни страници, Facebook, до печатни издания (каталози, албуми). Портфолиото като модел за представяне на професионалния опит и лична мотивация става все по-популярно и сред хора, които имат работа по различни  проекти. Участието в проекти изисква съвкупност от умения и предоставя възможност за учене от практиката, които са особено ценни в съвременната бизнес среда.

Списъкът с документи за кандидатстване за работа и възможностите за професионално представяне, както и заявяване на интерес към свободна позиция, може да бъде много дълъг. Възможно е тези алтернативни докумени за кандидатстване за работа непрекъснато да се обновяват. Вие може да изберете своя  начин, по който да се представите като професионалист с опит или млад човек с висока мотивация за кариерно развитие. Ще ви се наложи да изберете вида на документа спрямо същността на позицията и вида на компанията. Някои идеи може да бъдат  иновативни и интересни, но да не бъдат разбрани по начин, който очаквате. Това може да се случи, когато компанията  има строги, традиционни и консервативни правила за подбор на нови служители, а вие проявявате прекалено новаторски подходи.

Най-традиционният документ за кандидатстване за работа е автобиографията или CV.

Този документ е най-широко използваният при кандидатстване за работа.

Този документ е необходимост и много добра възможност за вас. Ако за миг забравите, че за вас  е досадно да подготвяте поредното си CV и погледнете на себе си като търговец на уникално вкусен шоколад.  Всеки търговец има нужда от пазар.

На този пазар, той ще се срещне с различни потенциални купувачи, които имат интерес към шоколада, други ще искат да си го купят, а трета група няма да забележи присъствието на търговеца. Почти същото се случва и в ситуацията, при която имате за задача да откриете най-подходящата за вас работа. Примерът с търговеца на шоколад   е същевременно много близък и не съвсем. Разликата е, че когато търсите работа вие сте същевременно шоколада и търговеца – вие сте съвкупност от интереси, мотивация, умения, ценности. От друга страна едновременно сте и търговец, който търси най-доброто възможно решение за уникалната си личност и  професионални качества.

 

 

Търговецът на шоколад  иска да постигне максимално добри резултати на пазара. Въпреки, че стоката му е качествена и наоколо има потенциални клиенти, то той ще има нужда  от намесата на маркетинг решения. Той се нуждае от специални  стъпки за действие и рекламна стратегия, чрез които ще представи по най-добрия начин своя шоколад.  Ще го  продаде на най-добрата възможна  цена,  на най-подходящия клиент.

Всеки от вас има своите уникални качества, таланти и способности, но ако искате да постигнете най-подходящото кариерно  решение, то също ще се нуждаете от маркетингови активности. За да успеете на трудовия пазар,  ще се нуждаете от много ясна кариерна стратегия  и конкретен план за търсене на работа.

Опаковката в маркетинга е важен елемент от пласмента и продажбата на стоките. Тя същевременно привлича и представя кратко по най-добрия начин продукта. В ситуацията при търсене на най-подходяща работа, вие също имате опаковка на личността и професионалните си качества, а именно  автобиографията.

Автобиографията е външна опаковка, която привлича най-добрите ви клиенти.  За вас е важно  да я използвате по най-добрия възможен начин.

Много често в обявите за работа се изисква и мотивационно писмо. То се явява придружаващ автобиографията документ. Много често специалистите от отдел „Човешки ресурси“ изискват мотивационното писмо и в тази връзка повечето хора го считат за задължителен документ. Практиката е наложила необходимостта от използването на този тип писмо, защото то има няколко функциите за хората, които  подбират подходящи кандидати за свободните позиции. Едната се свързва с това, че то трябва да представи по категоричен начин „защо?“ кандидатът иска да работи на тази позиция и  в тази компания. Друга функция се свързва с това, че то има за цел да подкрепи кандидатурата с личните аргументи и очаквания от позицията, и компанията. Трета функция осигурява информация на специалистите по въпросите на персонала с общата култура и умения за изразяване в писмен формат. За някои професии това са ключови умения, а за други подкрепящи, но с важно значение.

Документите за кандидатстване за работа са разнообразни и е въпрос на лично решение, които от тях са подходящи за вас. Открийте най-подходящия за вас при представянето ви като идеален кандидат за работа.

Comments are closed.