Стажантска програма крачка напред към мечтаната кариера

През последните 7-8 години в България повечето от големите компании наложиха практиката за провеждане на стажантски програми. Днес е все по-популярно и се практикува от доста по-малки по мащаб и персонал фирми.
Обикновено стажантските програми са насочени към студенти, завършили минимум 3 курс от своето висше образование.

Този тип програми подпомагат студентите да натрупат практичен опит, който в повечето случаи е пряко свързан със специалността, която изучават в университета.

Друга много полезна характеристика на стажантските програми за студентите е това, че им дава възможност да преминат през процеса на подбор в една корпоративна институция. Много от студентите за първи път се изправят пред необходимостта да подготвят автобиография, мотивационно писмо и да се срещнат очи в очи със специалист от отдел „Човешки ресурси“ на интервю.

Стажантските програми за студенти могат да бъдат сравнени с пилотски тренажорите, които симулират полет на различни самолети и подготвят бъдещите професионалисти за кариера в авиацията. Практичните програми помагат на младите хора да свикнат с цялостния климат на работната среда – работно време, задачи, срокове за изпълнение, комуникация с колеги, корпоративна йерархия.

Същевременно стажантските програми са неоценима възможност за изпробване на мечтана професия. Много хора си мечтаят да заемат определена позиция в международна или определена от тях компания. Но не винаги имат достатъчно информация, която да им помогне да направят ясна преценка дали тази супер професия отговаря на тяхната личност и до колко е подходяща. Независимо, че са инвестирали време, усилия и средства за обучение в университет по специалност, която трябва да ги подготви за мечтаната професия, младите хора имат страхотна възможност да проверят от първо лице и чрез собствените си емоции и опит. За всички студенти, които са уверени в своя избор на професия стажантските програми представляват нещо подобно на урок по шофиране с инструктор. Имат подкрепа на опитни колеги, подходяща среда, за да демонстрират всичко онова, което могат, за да постигнат високи резултати.

Стажантските програми са възможност без рискове студентите да преобразуват всички натрупани знания от Университета в качествени и продуктивни умения. За тези, които не са особено уверени, че това, което учат сега, години по-късно ще го практикуват ежедневно, стажантските програми са безценна опция да изпробват до колко са открили подходящата работа. Ако се окаже, че има сериозно разминаване между очакванията на стажантите и действителния характер на професията, работния климат в компанията, то много осъзнато могат да направят промени: нова специалност, друга професия, различна компания и т.н.

Не може да се пренебрегне и друга много позитивна характеристика на стажантските програми, че те представляват „вход“ към привлекателни позиции и обещаваща кариера в международни компании. Обикновено около 20% от стажантите получават предложение за постоянна работа още по време на практиката или при нейното приключване.

През последните години повечето компании в България предлагат платени стажантски програми. За младите хора това е възможност да получат първите си възнаграждения за дейности, които са пряко свързани с това, което учат. Най-често се сключва граждански договор, който регламентира отношенията между стажанта и работодателя. Но е вероятно да се сключи и срочен трудов договор или договор за обучение. В зависимост от вида на договора и размера на възнаграждението е вероятно да се правят отчисления за здравно и социално осигуряване, а това подпомага младите хора при трупането на официално регламентиран трудов стаж.
Компаниите, които предлагат стажантски програми най.често са в секторите: Информационни технологии, Телекомуникации, Банки и финанси, Производство, Фармацевтика, Търговия със стоки и услуги. През годините все повече се разширява обсега на програмите и има разнообразни възможности към отдели: Юридически, Човешки ресурси, Маркетинг, Продажби и Финанси.

Има бизнес организации, които набират целогодишно стажанти, но те не са много. Най-често набирането на кандидатури за студенти започва през месеците март и април. Началото на програмите започва през юни месец и в повечето случай съвпада с лятната ваканция, но има и целогодишни стажове към някои международни компании.

Comments are closed.