Архив за: 29.12.2013

Мотивационни обучения на безработни лица по проект към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Екипът на Selfinvest беше избран да се включи в реализирането на проект “Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на безработни лица за интегрирането им на пазара на труда”. Проектът се осъществява от Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров”- гр. Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

През месец декември 2013г кариерните консултанти на Selfinvest активно участваха в провеждането на Мотивационни обучения в няколко модула на безработните лица, включени в програмата. Също така подготвиха индивидуални планове за развитие в кариерата на всеки участник.