Архив за: 20.01.2014

Представяне на симулативното обучение „Пътешествие из индианските земи“ във вестник „Новинар“


Журналистката Десислава Пътева от вестник „Новинар“ представя симулативното обучение „Пътешествие из индианските земи“. Интерактивното обучение за развитие на умения за управление на кариерата предоставя на учениците възможност да учат от своите преживявания. Чрез този тип обучения всеки участник може много осезаемо да демонстрира своите силни страни: работа в екип, ефективно управление на ресурси, планиране, комуникационни умения или целеполагане. Процесът силно ентусиазира участниците, елиминира всякакви бариери и повишава мотивацията им за учене.

Вижте цялата статия тук: http://novinar.bg/news/tijnejdzhari…