Освежаване на кариерата продължава 14 стъпки (част 2)

В предходната статия „Кратка програма за освежаване на застояла кариера“ (част 1) ви представихме 7 стъпки от общо 14, чрез които да внесете нова енергия във вашата кариера. Сега ви представяме останалите 7 стъпки…

8.  ДНЕВНИК

Искате да развитие вашата кариера. Това е чудесно. Бъдете готови да включите в обичайното си ежедневие много нови активности (четене на професионално литература, развитие на нови умения, включване в семинари). Ще се наложи да инвестирате сериозно количество усилия.

Този период изисква да сте много съсредоточени и мотивирани. За да сте все така фокусирани, ще ви бъде полезно да си съставите дневник. Ще отбелязвате всички действия, които предприемате, за да промените кариерата си. Ще отбелязвате какви промени настъпват след вложените действия.

Помислете:

Какво си записвате? Кои са важните действия,които си струва да бъдат отразени? Как ще отразявате детайлите, те ще са от огромна помощ за вашия прогрес?

  1. 9.       ЗНАНИЯ

Живеем в ерата на знанието. Това е сериозно предизвикателство към всеки амбициозен и успешен човек.  Уверете се, че периодично разнообразявате вашите интереси и трупате нови знания, или полагате усилия, за са се специализирате в определена тема. Овладяването и поддържането на знания ще окаже сериозно въздействие върху кариерно ви развитие.

Помислете:

Какво знаете за сектора, в който работите? Как се развива? Какви са тенденциите относно бъдещето му развитие? Какви стъпки можете да предприемете днес, за да обогатите това, което знаете?

10.   ПРОФЕСИОНАЛНИ МРЕЖИ

Linkedin e най-популярната професионална мрежа, която можете да използвате и вие като инструмент за освежаването или промяна на кариерата.  Днес много активно специалистите по управление на човешките ресурси използват мрежата, за да набират нови кандидати за свободните позиции.

Помислете:

Регистрирани ли сте в професионална мрежа? Към какви групи сте се присъединили? Профилът ви създава ли добри впечатления?

 

11.   NETWORKING

Networking  – мрежа от контакти. Този вид мрежа е една идея по-различна от социалните мрежи. Това е жизнено важен инструмент, който има за цел да изгради вашата  лична марка. Същевременно ви осигурява контакт с правилните за вас хора. Изграждането на Networking изисква да положите доста усилия, да елиминирате всякакви бариери и страхове, да разширявате активно кръга на познатите си, да обогатите заниманията си в свободно време, да посещавате публични мероприятия.

Поддържането да контакти с различни  хора ще ви осигури много шансове да откриете нови или да развиете някои стари опции за кариера.

Помислете:

Посещавате ли срещи, които са ви от полза за изграждане на мрежа от контакти?      

С подходящите хора ли се срещате?

12.   СИЛНИ СТРАНИ

Вашите силни страни представляват способности и умения. Силните ви страни могат да бъдат разделени в няколко групи:

  • Технически;
  • Меки умения (Soft);
  •  Междуличностни умения;

Помислете:

Замисляли ли сте кои са вашите силни страни? Откривате ли връзка между силните си страни и дейности, в които сте изключително продуктивни? В кои области трябва да подобрите уменията си?  

 

13.   ЦЕННОСТИ

Ценностите представляват твърдото ядро на нашата личност. Те се отнасят до убежденията и чувствата, които ръководят действията ви. Ценностите  не подлежат на преговори. Не ги пренебрегвайте, когато търсите най-подходящата за вас кариера. Ценностите ви насочват към отговори на въпросите „Кой сте?“ и „Какво е важно за вас?“

Ако целите ви не са в синхрон с вашите ценности, то вероятността за успех е нищожна.

Помислете:

Какво е важно за вас? Какви са личните ви приоритети,  които не бихте пренебрегнали?     

 

14.   СТРАТЕГИЯ

Стратегията е средство, чрез което да превърнете мечтите си за успешна кариера  в реалност. Много желания и мечти остават нереализирани и често забравени, когато липсва конкретна стратегия за изпълнение. Бъдете прецизни, много конкретни и ангажирани с време за изпълнение.

Помислете:

Имате ли стратегия? Каква е вашата тактика? Как ще превърнете мечтите си за кариера в реалност?

 

Бъдете смели и не се отказвайте от мечтите си за удовлетворяваща и успешна кариера.

Освежете кариерата си…

Comments are closed.