Selfinvest с лицензия за Център за информиране и професионално ориентиране

В края на 2013г Център за кариерно консултиране Selfinvest успешно премина през процедура за сертифициране към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО).  Компанията притежава лиценз за Център за информиране и професионално ориентиране. Selfinvest е един от 28-те частни кариерни центрове, които са официално лицензирани от Националната агенция за професионално образование и обучение. За допълнителна информация: http://www.navet.government.bg/

Comments are closed.