Архив за: 23.11.2014

Представяне на симулацията „Пътешествие из индианските земи“ в издание на МОН

В края на 2014г бе отпечатан „Наръчник на кариерния консултант“. В помагалото, насочено към кариерни консултанти в училищното образование, бе представен симулативния тренинг за развитие на умения за управление на кариератаПътешествие из индианските земи“. Изданието съдържа различни инструменти за кариерно консултиране и представя успешни практики. Наръчникът е  част от проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, администриран от Министерство на образованието и науката. Наръчникът е разработен от проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и доц. д-р Силвия Цветанска от Софийски университет „ Св. Климент Охридски. Проектът се финансира от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.