Професиите – динамични и разнообразни

„Светът на професиите“ е величина, която е изключително динамична и бързо променяща се. Ние като личности във времето също се променяме по забележителен начин – трупаме социален опит, придобиваме нови знания, развиваме нови способности, променяме светогледа си, срещаме нови значими хора и всичко това, заедно или поотделно, много често неосъзнато ни променя. Лека-полека с времето се усъвършенстваме в дадена област и ставаме професионалисти в едно или друго занимание.

По подобен начин значително се променят и професиите във времето – тяхната същност, задачи, които трябва да решават или средствата, с които се извършват.

Най-значителната промяна, която може да се случи на дадена професия е тя да изчезне. Друга възможност е да се появи изцяло нова и непозната до този момента професия.

„Светът на професиите“ е неизменно свързан и с т.нар. „пазар на труда“. Колкото и абстрактно да звучи, „пазарът на труда“ е ключов, социално-икономически елемент при търсенето на подходящата професия.

Както ние, като индивидуални личности с определени особености и характер, сме подложени на влиянието на външни фактори (като социална среда, житейски ситуации, възможности за образование и обучение), по същия начин  и пазарът на труда се влияе от редица външни елементи като:

  • икономика
  • високи технологии
  • наука
  • политика и др.

Във всеки един исторически период тези фактори влияят значително върху „светът на професиите“. Те предопределят дали определена професия ще се „роди“ или пък „ще изчезне“. Много често оказват почти едновременно въздействие, в зависимост от състоянието, в което се намират в дадения момент. Друг път влияят едновременно, в един и същ момент само два от тези фактора, например: политика и икономика.

 

Пример от историята:

В периода на Кримската война /1853-1856 г./ между Русия и Османската империя, България навлиза в кулминационната фаза на своето Възраждане и в определени места на страната (Копривщица, Карлово, Калофер, Габрово и др.) се забелязва икономически подем. Местната икономика е организирана в еснафско-занаятчийски общности. В това време в Копривщица има много богати занаятчии и търговци. Някои от тях изнасят продукцията си на международни пазари в Западна Европа, но най-много в Османската империя. В този момент войната на полуостров Крим провокира нуждата от облекло за войската. Има нужда да се доставят дрехи и вълнени чорапи за войниците на фронта. Това рефлектира като възможност за българските скотовъдци, занаятчии (обработващи вълна, шивачи), местно население (жените се организират на групи по домовете си и плетат ръчно вълнени чорапи). За всички в този момент има не само работа, а дейност, която им осигурява значителни доходи. Това от своя страна им осигурява възможността да изучат децата си на Запад, дава им е възможности да се обогатят социално и културно като пътуват,  да мислят за много по-стойностни и велики дела, свързани с Освобождението. Но тук ще спра с историческия преразказ, тъй като темата и фокусът са различни.

Тази кратка история илюстрира как в един момент политическата ситуация предопределя икономически възможности. Има война, чието поддържане изисква снабдяване с различни провизии, съответно има търсене, а след като има търсене, то веднага получава отговор „предлагане“. Войните са част от политическата обстановка и често влияят на света не винаги директно, но значително.  В тази история ситуацията е дала възможност за работа на много български семейства и им е позволила да натрупат финансови средства. Тогава влиянието на технологиите не е било осезаемо, тъй като трудът се е извършвал ръчно, но в по-късен етап и този фактор започва да влияе значително върху възможностите за работа.

Днес много по-видимо забелязваме как технологиите влияят на нашия живот. Те със сигурност подобряват удобствата и качеството в различни аспекти на живота, включително и при извършването на определена работа. Това води до изчезването на редица професии и/или до тяхното пълно трансформиране.

Пример:  До преди 20 години в много административни учреждения съществуваше професия „машинописка“,  която по ред причини се изпълняваше предимно от дами, но  разбира се се срещаха и мъже, макар и значително по-малко. Задълженията на тази професия се изразяваха в това, че всякакъв вид печатни бланки, документи (договори, заповеди, молба и други) се печатаха на ръка от машинописци. Тяхното задължение бе по време на 8-часовия работен ден да подготвят и изготвят всички необходими документи. Бурното развитие на компютрите и свързаните с тях технологии доведе до това, че те станаха много достъпни както за всеки човек, така и част от ежедневието. Днес, както в България, така и в развития свят изобщо едва ли има държавна институция, бизнес компания или търговско дружесто, които да търсят подобен вид специалисти, защото нямат никаква нужда от тях. В съвремието всеки работодател очаква и изисква от служителите си да могат да работят с компютър, да обработват документи.

Професията на машинопист/ка е пример за „умираща професия“. Не е изчезнала необходимостта от този вид дейност, но развитието на технологиите е провокирало всеки активно работещ човек да усвои нужните умения и да може сам да създава документи, да ги обработва и използва в своята работа.

Технологиите не само могат да доведат до изчезване на определени професии, но същевременно могат да провокират появата на нови, различни и често непознати такива. Бързото развитие на технологиите, общуването и свързването между хората в социални мрежи в интернет-пространството доведе до необходимостта различни бизнес компании също да присъстват в този нов вид медии. Почти няма голяма компания, спортен клуб или популярен продукт (марки храни, напитки, дрехи, аксесоари), които да нямат профил в социалните мрежи. Необходимостта от активно общуване с клиенти и он-лайн, не само чрез рекламни кампании в медиите, доведе до нуждата от специалисти, които да поддържат профилите на тези компании и техните продукти. Различни работодатели, включително рекламни агенции започнаха да търсят нови служители, които да заемат свободните позиции „мениджър социални мрежи“, „специалист социални мрежи“.

Променените социални отношения (те са част от темата за политиката), бурното развитие на технологиите – поява на смарт телефони и устройства, доведе до възникването на професии, изцяло свързани с това ново социално пространство. Тези хора знаят как да поддържат профил, така че да е атрактивен, да достига подходящата аудитория, да популяризират определени дейности, продукти и т.н. В сферата на информационните технологии същите тези тенденции доведоха не толкова до появата на нова професия, колкото до обособяването на нов клон в сферата на програмирането, а именно специалисти, които да създават приложения за новите видове телефони и смарт устройства.

„Светът на професиите“ е изключително динамичен и всеки „търсач“ на успешна кариера е важно да е наясно с това, за да е готов за непредвидени предизвикателства.

Comments are closed.