Кога мислим за промяна на кариерата?

4 групи житейски обстоятелства и лични кризи, които провокират промяна в кариерата

В работа си често срещам млади хора, които не са доволни от избора си на професия, или от това как се реализира кариерата им. Обикновено, когато потърсят кариерна консултация, те са силно фрустрирани от разнообразни обстоятелства, които им пречат да продължат кариерния си път в избраната по-рано посока. Разбират, че е започнала необратима промяна или неизбежността, че те самите трябва да предприемат нещо ново в кариерата си.

Промените в кариерата може да са напълно нежелани, неочаквани, дори шокиращи. Същевременно могат да бъдат и напълно осъзнати и желани. Най-разпространените поводи, които водят до целенасочена промяна на кариерата са  продиктувани от няколко кризи:

 • най-често хората се чувстват претрупани от работни задачи;
 • не се чувстват удовлетворени от заплащането, което получават;
 • не са получили желаното повишение;
 • конфликт със свои колега или мениджър.

Независимо какъв е конкретният стимул, който ги е провокирал да чувстват, че „чашата на търпението им преляла“, общото е, че желанието за промяна най-често е задвижено от негативна емоция, гняв или възмущение.

Силната негативна енергия, често задвижва хората, желаещи да въведат промени в своята кариера. Лошото е, че след това идват допълнителни трудности. Когато става въпрос за промяна, която се е случила в следствие на обстоятелства, над които нямаме контрол, то тогава гневът и шокът идват след осъзнаването на настъпила промяна в живота ни.

Независимо дали промяната е доброволна и търсена като резултат, или е настъпила без да сме искали, то трябва бързо да се “договорим” с нея, така че да пренастроим  целите и очакванията си. Справянето и управлението на промяната е свързано преди всичко с идентифицирането на вида промяна, от къде е провокирана тази промяна. Представям ви 4 групи житейски и лични кризи, които често водят до промяна в кариерата.

Много често желанието за промяна съвпада с определена ситуация или лична криза в житейски план. Но когато трудностите съвпаднат е трудно човек да се погледне от страни и да си даде ясна сметка, че в живота му се случват или са се случили други промени. Тези промени често водят до желание за трансформация на кариерата.

Едни от най-често срещаните житейски ситуации, които е възможно да провокират промяна на кариерата са:

Сключване на брак  – Преди брака е възможно млад човек да е предпочитал дълги командировки, да е оставал до късно в офиса, за да свърши повече задачи и т.н. Но след сключване на брак всеотдайният служител има други приоритети и е силно вероятно да поиска да смени позицията си в рамките на същата компания или да търси нови възможности за работа.

Раждане на дете – Този уникален, но безкрайно специфичен период в живота на жените. Срещала съм случаи още по време на бременността някои дами решават да сменят работата или директно професията си. Има професии, чието практикуване крие рискове за здравето на майката и бебето (фризьор, лаборанти, лекари,) При по-специфични професии е нормално практикуването на професията да бъде преустановено. По-специфично е желанието за промяна, когато идва по-скоро от променените приоритети на жената след появата на детето. Психиката на дамите се променя в резултат на силно развития майчин инстинкт. Най-често наблюдавам тенденция, че повечето дами, които преди забременяването са заемали  до средно оперативно ниво в дадена компания над 50% не се връщат след периода на майчинство. Ако са на високи позиции в дадена компания в повечето случаи се връщат на същата работа дори предсрочно.  Моето лично обяснение, че те имат изцяло променен светоглед. Ако преди са правели компромис с нивото на заплащане в очакване на бъдещето повишение, с работното време и т.н., то сега вече нямат никакво намерение да изчакват, да обмислят, а действат като сменят работата си. Друг път по време на майчинството, покрай грижите за детето  майките осъзнават, че са добри в готвене, преподаване, организиране и т.н. В един момент откриват, че това им е силата. Провокирани от желание за по-високи доходи те започват да мислят за свои предприемачески проекти.

Промяна на местожителството – Друга житейска ситуация, която да наложи промяна на кариерата може да бъде смяна на мястото, на което живеем. Случва се да променим града, държавата или дори континента. Освен, ако работодателят не е глобална корпорация  и може да ни предложи  работа в друг град или държава. Относно нашата конкретна позиция не е ясно, че ще имаме възможност да продължим в същата линия и отговорности. В над 85% от случаите смененото местожителство е основателна промяна за коренна промяна на работата. Много често географски, икономически и природни характеристики на даден район предопределят след смяната на града, в който живеем, да се наложи промяна на кариерната посока.

Развод – Както бракът може из основи да промени живота на отделния човек, то по същия начин може да подейства и разводът. Житейско събитие, което също може да повлияе по посока необходимост или желание за промяна на кариерния път. Особено, ако единият родител се налага да поеме повече ангажименти по отглеждането на децата. Съвсем скоро може да се окаже, че тази натовареност в личен план е несъвместима с работните ангажименти.

Заболяване – Изключително неприятно събитие, но е част от живота. Подобно негативно състояние може да окаже въздействие пряко върху служител, който има здравословен проблем и не може повече да работи това, което до момента е вършил. Същевременно може член на семейството да се разболее и роднина да се наложи да се грижи за него. Подобна ситуация също може да подейства неблагоприятно върху кариерно развитие на даден човек.

Освен житейски ситуации, които да окажат въздействие върху промяната на кариера, е възможно в основата да стоят и външни обстоятелства. Това са ситуации, които в повечето случаи са извън зоната ни на контрол, нямаме възможност да им влияем, но те от своя страна ни влияят изключително осезаемо.

Такива обстоятелства може да са:

 • Икономически кризи;
 • Икономически растеж;
 • Съкращения;
 • Сливания  и придобивания на компании;
 • Нова корпоративна структура;
 • Нов пряк мениджър;

Друг тип провокатори на желание за кариерна промяна могат да бъдат изцяло личностни (вътрешни). От своя страна те допълнително могат да се разделят на два вида:

 • Непроменливи;
 • Променливи;

Към непроменливите спадат особености като: пол, възраст, раса, физическо състояние увреждания, умствени способности. Това са константни дадености, които във времето не се променят, освен възрастта. Но те могат да се окажат особености, които да изискват човек да промени своята кариера.

Променливите лични особености се свързват с:

Интереси – една изключително динамична сфера от човешката личност. На 20 години млада дама, която се вълнува от грим може да иска да стане гримьор, но на 35години този интерес може да сменен с друг и да не желае повече да се занимава с тази професия.

Ценности – Всеки човек има определено възпитание, което му дава възможност да разбира света по един или друг начин. Чрез възпитанието си ние възприемаме определени поведения като добри или лоши. Но с трупането на социален опит е възможно човек да промени своите виждания, или пък под тяхното ограничаващо влияние да откаже повишение, да чувства несъвместимост между личната му ценностна система и същността на работата, така че ценностите също могат да бъдат провокатори на промяна в кариерата.

Умения – Това са специфични способности на всеки човек. Някои може да са социални, други специфични за дадена работа. В следствие на придобиване на нови умения – например – мъж на 30 години придобива умение за говорене на френски език. Това води до решение да промени работата си от управител на магазин за спортни стоки, до служител в Call center с френско език. Същевременно по ред причини е възможно човек да загуби дадено умение, което да рефлектира в загуба на работно място и необходимост от търсене на нови възможности за реализация.

Последната група провокатори за промяна в кариерата е “Лични проблеми на работното място”. Това са определени ситуации, които са пряко свързани с текущото работно място, като:

 • Трудности при изпълнението на определена задача;
 • Конфликт с мениджър или колега;
 • Заплащане;
 • Неудовлетворение от постигнатите резултати;
 • Допълнителни задължения.

В тази статия представих 4-те групи житейски ситуации и лични кризи, които провокират промяна на кариерата. Те могат да се проявят по всяко време, а е възможно и да действат в комбинация. Когато почувствате желание да предприемете промяна в кариерната посока, която следвате, е добре да си дадете самооценка дали се намирате в определена житейска ситуация, лична криза или в етап, съчетаващ и двете. По този начин ще можете много по-ефективно да определите вашите цели и да изберете стратегия за действие.

Comments are closed.