Графичен дизайнер – Визуален комуникатор

Една от професиите, които силно ме впечатлява и често в работата си се докосвам до нея. Срещнах се с професионалист, който от 12-13 години активно работи като графичен дизайнер. По време на разговора си с него добих допълнителна представа за самата професия. В следващите редове искам да споделя с вас наученото за специфичните особености на професията.
Самата аз с малко думи бих описала професията „графичен дизайнер“ като „приложно изкуство“.

Условия на работа:

Основно съществуват две възможности за работа при графичните дизайнери. Едната е да част от рекламна агенция, втората – да са самонаети или т.нар.“фрийлансери“. Когато работят за рекламна агенция най-често имат регламентирано работно време. Докато при втората възможност, нямат фиксирано работно време и продължителността на работния ден се определя от тях самите, според  конкретния проект и крайният срок за изпълнение.

Средства, чрез които се работи:  

Компютърът е основно средство за работа на графичните дизайнери. В практиката се случва да се работи на ръка, но всичко задължително се дигитализира. Често професионалистите по графичен дизайн работят активно и с фотоапарат.

Способности (умения, които са необходими):

За качественото изпълнение на професионалните задачи е добре всеки, който желае да бъде графичен дизайнер, да ги придобие и усъвършенства.

 • Умение за снимане – способността за оформяне на различни композиции;
 • Обработка на снимки – умения за работа с  различни програми  като Photoshop;
 • Английски езикползотворно е всеки професионалист да владее минимум на работно ниво езика. По този начин ще има възможност да използва разнообразни ресурси: литература, програми.
 • Административни умения – оформяне на договори за работа с клиенти, счетоводни, изготвяне на отчети за извършената работа или към държавни органи  – НАП, НОИ. Този вид умение е необходимо, ако сте в ролята на самонает графичен дизайнер. Докато, ако работите в рекламна агенция няма да е толкова приложимо, тъй като там има други служители, специално подготвени да извършват този вид задачи.
 • Архивиране на проекти – изключително важно умение е да се поддържа архив на всички проекти. Това е важно, както за оформянето на лично портфолио, така и за поддържането на контакти с дългогодишни клиенти. Често в работата определени проекти се „замразяват“, а след година или повече се възстановяват и е важно да има архив, за да се надгради работата, а не да се губи излишно време отново да се създава вече нещо направено.
 • Творчески умения – способността да измислиш нова идея, да визуализираш идея, продукт, услуга по новаторски начин.
 • Илюстриране;
 • Оформление;
 • Планиране на времето – голяма част от графичните дизайнери са единодушни, че имат проблем с това умение. Често се хвърлят в много нови проекти и имат проблем с крайните срокове по текущи задачи. Ако искате да имате конкурентно предимство, то започне от сега да се учете как най-ефективно да управлявате времето си, така че да финализирате всичко, което е важно за вас и е част от ежедневието ви.
 • Ефективна комуникация с клиенти – особено важно за тези професионалисти, които работят за себе си. За да сте успешни е важно да умеете да комуникирате отлично със своите потенциални или настоящи клиенти, както директно, така и по телефон и чрез е-мейл. Полезно ще е умело да можете да презентирате идеите си, възгледите си, както и да изслушвате внимателно клиента, за да установите неговите нужди от вашите услуги. Ако работите в рекламна агенция, то тогава поддържането на контакти с клиентите до голяма степен е поверено на колегите от продажби или творческия директор.
 • Информиран – Ценно за успешното професионално развитие на всеки графичен дизайнер е да е информиран за случващото се на „неговия пазар“ – какво прави конкуренцията, как го прави, какви са цените. Това му помага да не подценява труда си, но и да не се надценява прекалено много. 

 

Лични характеристики:

Всяка професия има различни особености и това води до определени изисквания към характера на човека, който иска да я практикува. Когато избирате професия е от особено значение да сте наясно с вашия персонален стил /характер/, за да сте сигурни, че в конкретно професионално ежедневие ще се чувствате добре, ще сте удовлетворени и мотивирани да се развивате. Представям ви личните характеристики за професия „графичен дизайнер“

 • Трудолюбив;
 • Творчески;
 • Перфекционист – да се съсредоточава в детайла, да изпипва до съвършенство всеки елемент на проекта и да спазва поетите срокове.
 • Търпелив;
 • Да приема негативна обратна връзка – в този тип работа често се налагат корекции според очакванията на клиента или творческия директор. Добре е графичният дизайнер да не се засяга лично и да го приема за обида към творческия ми гений;
 • Любопитен – изключително важно и необходимо за всеки дизайнер.

 

 Какви са възможностите за развитие:

Това е професия, която е много близка по своята същност до свободните професии.

Ако поемете пътя на „фрийлансърството“, имате много доволни клиенти, много нови проекти, то възможностите пред вас се свързват с това да създадете собствена компания за реклама и да имате наети служители.

Ако изберете да работите към рекламна агенция, можете да стартирате на позиция Junior, възможно е да достигнете до Senior или Art директор. Най-висшата позиция в оперативно управление на рекламна агенция е Творчески директор.

Творческият директор е специалисти с широка експертиза. Той отговаря за всички криейтив процеси, проекти в рекламна агенция. Същевременно е професионалист, който освен творчески умения, притежава и бизнес знания и мениджърски умения.

С кого е свързана ежедневната работа?

Най-често при изпълнение на работните задачи графичният дизайнер общува със своите клиенти, арт директора и оператор.

Операторът е специалист с изключително развити технически умения. Той е човекът, с когото най-тясно е свързана работата на графичния дизайнер. Операторът отговоря за предпечатната подготовка на всяка една визия, създадена от графичния дизайнер – лого, печатна реклама, брошура, плакат.

Какъв е резултатът от работата на графичния дизайнер?

Резултатът от труда на графичните дизайнери се отразява директно върху обществото, тъй като те осъществяват визуалната комуникация на идеи и концепции в социалната среда. Ако се огледаме в градския пейзаж, докато пътуваме извън града навсякъде ще видим продукти на графични дизайнери – билборд реклами, табели, флаери, афиши, книги, опаковки и други. Градската среда се изменя не само от труда на архитектите, но и от уменията на „визуалните комуникатори“. Когато посетим друга държава, често усещането за различни място се засилва, именно от различната градска среда – оформлението на рекламни пана, упътващи табели.

Можем да приемем, че резултатите от работата на графичните дизайнери са не само естетични, но и образователни в тази посока.

 

Заплащане: Професионално ниво на компетентности и умения може да доведе до доходи над средното ниво. В добре работеща рекламна агенция графичен дизайнер може да получава около 2000лв. Ако сте самонает – „всичко зависи от вас“.

Образование и квалификация:

В практиката добре работещите графични дизайнери често са завършили художествена гимназия, а след това предпочитат да продължат образованието си в Художествена академия. Художественото образование развива естетически усет, подреденост и въздействащи умения за визуализация – цялостна композиция, съчетание на цветове, форми. Възможно е да станете графични дизайнери след като сте завършили общообразователно училище и се насочите към Художествена академия.

Едно от  най-популярните места за обучение в България е Художествената академия в град София. Наименованието на специалността е „Плакат и визуална комуникация“. Другото място е  Нов български университет, а специалността е „Графичен дизайн“. Двете програми позволяват да придобиете бакалавърска степен. В град Пловдив също може да се обучавате по специалност „Графичен дизайн и фотография“ в Академия за Музикално, танцово и изобразително изкуство.

 

Предизвикателства пред графичните дизайнери:

Необходимост да развият освен естетически усет и умения за рисуване, визуализация, но и бизнес разбиране, практичност за всеки един продукт или проект.

Силна необходимост да придобият и технически знания и умения, за да работят ефективно.

 

Ако нямаше графични дизайнери, то светът би бил доста скучен и сив

Comments are closed.