Европейски проект за намаляване броя на ранното отпадналите от училище

Наръчник за учители от професионални училища ще подпомага ученици да развият умения за управление на кариерата

През ноември 2016г. стартира нов европейски проект Carma, който има за цел да редуцира  ранното отпадане на ученици от професионални гимназии. Водеща организация е Раабе Клет, която се занимава с консултантска и издателска дейност в сферата на образованието. В проекта участват още 4 партньора от Унгария, Финландия и България : Технически университет от Будапеща, професионална гимназия  Manfred Weiss  (Будапеща), професионална гимназия от Раахе (Финландия). Българският партньор е център за информиране и професионално ориентиране Selfinvest.

Консорциумът има за цел да обедини ноу-хау и усилия за съставянето и прилагането на специализиран Наръчник за учители, които да подпомагат ученици от професионални гимназии да развият умения за управление на кариерата.

Една от дейностите по проекта включва провеждането на 5-дневен тренинг в гр. София, по време на който 10 учители от партниращите организации ще вземат участие. След приключване на обучението ще се проведат пилотни сесии за кариерно ориентиране на 100 ученика в Унгария и Финландия. Резултатите от приложението на Наръчника ще бъдат представени на две събития – уъркшоп в София и международна конференция в Будапеща

Друга важна цел е да конкретизира препоръки към взимащите политически решения на национално и европейско равнище на база на резултатите от 18-месечния проект.

Причините за ранното отпадане от училище са разнообразни. Правилното им идентифициране и разбиране са надеждна основа за справянето с проблема. Една от целите на Европейския съюз е намаляване на броя на отпадналите от училище  под 10% до 2020г.

В момента, професионалните училища се съсредоточават да развиват в учениците специфични професионални компетентности и предлагането на кариерно ориентиране се оказва недостатъчно. Необходимо е  развитието на т.нар хоризонтални умения, които се реализират като  способност за адаптиране към различни професионални предизвикателства. Услугите за кариерно ориентиране в училище се разглеждат като мост между образователните услуги и търсенето от страна на бизнеса, стимулиращи учениците да осъзнават значението на преносимите умения за успешното им кариерно развитие, на поставянето на дългосрочни цели и предприемането на структурирани и добре обмислени действия за постигане на тези цели.

В Унгария, над една четвърт от учениците в професионални гимназии и над една трета от професионално обучаващите се, посочват, че биха избрали различна професия, ако могат да се върнат назад. В тази ситуация е важно възможностите за кариерно ориентиране и професионални практики да са на разположение на учениците в края на обучението им, за да им помогнат да преразгледат своите планове за кариера и да намерят работа, която отговаря на техните интереси и цели. Има нужда тези услуги да са достъпни по-рано, по време на обучението, когато някои мислят за промени, или са в риск от отпадане.

Проектът Carma се финансира с подкрепата на Европейския съюз, по програмата  за образование, обучение, младежта и спорта Еразъм+, в категория „Стратегическите партньорства в областта на професионалното образование и обучение”

За повече информация, моля посетете  www.carma.hu

Comments are closed.