4 навика на предприемачи за успешна кариера

Последните 3 дни имах възможност да проведа няколко много вдъхновяващи срещи с български предприемачи. Една част от тях са дами, които развиват собствени бизнеси, управляват екипи и цели отдели. Другите са мъже, които чрез бизнеса си подобряват ежедневието на различни хора. Подейства ми много мотивиращо и същевременно обучително за мен самата.

При разговорите си с тях открих, че всички те имат няколко общи навици. Смятам, че те са универсални и могат да се приложат от всеки един човек, който е амбициран да развива успешно кариерата си. Четирите навика, които ми направиха силно впечатление могат да се приложат независимо дали работите в международна компания, малка българска компания, неправителствена организация или към държавната администрация.

Навик 1 – Фокус

Всички предприемачи, с които се срещнах имат много конкретен фокус. Те не губят време в излишни колебания “дали това е правилната посока?”. Нямат съмнения и концентрират цялата енергия върху работата си. Фокусът им помага да не се разпиляват и губят измежду разнообразни идеи. Те са напълно наясно какво искат да им се случи и какви са техните цели.

Навик 2 – Комуникативни умения

Тези хора владеят много изкусно умението да комуникират. Те не само презентират добре информация, но имат способността активно да изслушват. В практиката си срещам много хора, които смятат, че са отлични комуникатори, само защото са изключително бъбриви и обичат да говорят продължително. Но всъщност хората, които притежават комуникативни умения са тези, които могат еднакво добре да презентират информация, факти, да споделят опит, но същевременно са активни слушатели на своите събеседници.

Предприемачите, с които общувах задължително търсят възможности да разговорят ежедневно със своите служители и партньори. За всички тях е важно да имат контакт с хората, които им помагат да развиват бизнеса си, да им помагат да подобрят резултатите в работата, да усвоят по-лесно нови процедури, да разберат приложението на нови продукти и т.н.

 

Навик 3 – Изграждане на контакти

Не просто трупат количество от контакти, а изграждат отношения. Днес социалните мрежи ни позволяват да имаме стотици, дори хиляди “приятели”, но едва ли реално познаваме повече от 10% от тях. Предприемачите не трупат контакти просто така, те се стремят да се свържат с тях емоционално, да намерят теми и занимания, които са общи и ги сближават. Изграждането на контакти и тяхното поддържане им помага да намерят подкрепа и усещане за общност. Те са много добри в изграждането на NETWORKING , основан на отношения и ангажираност.

Навик 4 – Обратна връзка

Всички предприемачи, с които се срещнах, смятат, че търсенето и даването на обратна връзка към хората, с които работят, техните клиенти и партньори е най-добрият инструмент, чрез който развиват кариерата си. Обратната връзка помага в няколко направления, но най-важното е, че им помага да коригират поведението си. По този начин разбират какво не правят според очакванията на екипа си и това, което пречи да осъществят целите си.

Споделиха ми за различни практики, които прилагат в работното си ежедневие. Имат различни процедури в компаниите, които управляват, като търсят от екипа си информация за мнението и препоръките, които биха могли да дадат, за да подобрят съвместните си действия. Също така непрекъснато търсят разнообразни начини, чрез които да научат повече за мнението и преживяванията на техните клиенти, когато потребяват услугите или продуктите им.

Вижте лайф видео от Facebook страницатаТаня Терзийска|SELFINVEST по темата:

Съвсем скоро ще се запознаете с предприемачите, които ме вдъхновиха, че всичко е възможно. Очаквайте новите статии в Блог-а.

Comments are closed.