Обратната връзка – ускорител на кариерно развитие

5 факта, които доказват позитивния й ефект върху кариерата ни

Преди няколко дни ми се случи нещо неочаквано, но изключително приятно. На обществено място млада дама ме заговори. Попита ме: “Вие Таня Терзийска ли се казвате?” Честно казано бях притеснена, помислих си, че се познаваме, но не мога да си спомня нито името на дамата, нито къде сме се виждали. Почувствах се неловко, но тя веднага поясни, че до сега не сме се виждали. Оказа се, че следи моя Блог и видео съдържанието, което споделям.

Тази реакция ме изненада много приятно. Досега не ми се беше случвало нещо подобно. Разказа ми, че “много харесва това, което споделям” и най-искрено ми благодари. В този момент се почувствах особено, беше толкова специален момент, изпълнен с вдъхновение. Исках да запазя завинаги тези няколко минути в съзнанието си.

Дадох си сметка, че получих по страхотен начин обратна връзка от човек, който се вълнува от статиите и видео съдържанието за кариерно развитие. Често говоря и пиша за това колко е важно да търсим и даваме обратна връзка на хората, с които живеем, работим заедно, нашите клиенти, партньори, дори на мениджъра ни.

Вярвам, че обратната връзка е ускорител на кариерното развитие. Вижте 5-те доказателства, че влияе благоприятно върху кариерата ни.

1. Сверяваме часовника

Когато търсим и приемаме обратна връзка от хората, които са част от работното ни ежедневие (колеги, мениджъри, клиенти, партньори) ние разбираме дали поведението ни отговаря на техните очаквания. Ситуацията е следната: Шефът ни поставя нова задача, започваме да действаме според разбиранията си, личния стил на работа, цели… Ако в края на извършената работа не получим обратна връзка как сме се справили, постигнат ли е очакваният резултат, то няма как да разберем дали сме се справили според очакванията.


2. Корекция на поведението

Единствено чрез обратната връзка от хората, които са част от работното ни ежедневие, имаме шанс да коригираме поведението си. Всеки човек живее в определена доза самозаблуда като си мисли, че винаги прави нещата по най-правилния възможен начин и винаги е прав. Обратната връзка от мениджъри, колеги, клиенти е единственият начин да променим поведението си, да превърнем дефицитите си в позитивни качества. Това несъмнено е от значение за нашето кариерно развитие и усъвършенстване на уменията.

3. Активно учене

Обратната връзка ни помага да разберем и другата гледна точка, да осъзнаем, че една ситуация може да е многолика, многопластова и никога няма само една истина. В момента, в който осъзнаем, че хората си приличаме по своите нужди, а се отличаваме само по начина, по който ги задоволяваме, тогава се научаваме да приемаме различието, противоположната гледна точка при конфликт в работна среда. По този начин развиваме способности да търсим печеливша ситуация за всички участници.

Активното учене на нови умения, развитие на нови лични качества и нагласи влияе благоприятно на развитието ни в професионален план. Активното учене започва в момента, в който напуснем “зоната си на комфорт”.

4. Развиваме умение за слушане

Обратната връзка е основен комуникационен инструмент. Нашите комуникационни умения и тяхната ефективност са силно зависими от способността ни да приемаме и даваме обратна връзка. Днес без развити способности за предаване и получаване на информация няма как да развием успешна кариера. Когато се научим да изслушваме мнението на събеседника, шефа ни, колегите, клиентите, тогава работим много активно върху умението за активно слушане.

Много често хората изпадат в конфликтни ситуации на работното място, защото не се изслушват и не уточняват помежду си своите очаквания при съвместни проекти и задачи. Когато владеем умението за активно слушане, значително подобряваме способността си да работим с различни типове клиенти, да се свързваме ефективно със събеседниците и да изграждаме ползотворни отношения (networking) работа по проекти.

5. Повишава мотивацията

В моменти, в които губим ентусиазъм и се отдалечаваме значително от целите си, имаме нужда от доза мотивация. Тя идва под формата на обратна връзка от мениджъра ни, колегите или клиентите, с които работим. Това е средство, чрез което можем да повишаваме мотивацията си за работа. Това е обратна енергия, която получаваме от хората, с които работим, за усилията, старанието и последователността, с които постигаме набелязаните цели. В момента, в който получим информация за мнението на колегите и шефовете за техните впечатления от нашата работа, тогава разбираме, че труда ни е забелязан и оценен. Това несъмнено поддържа позитивизма и влияе благоприятно за повишаването на самоувереността.

Търси и споделяй твоята обратна връзка, винаги има значение!

“Благодаря, Мария, за страхотната обратна връзка и вдъхновението, което ми даде!” :)

Comments are closed.