Кариерни предизвикателства пред интровертните хора

Успешната кариера на интровертите изисква да преодолеят 4 предизвикателства

 

Хората, които са по-затворени в себе си притежават безценен потенциал и ако успеят да го насочат в подходящата посока, се радват на успешна кариера. Техните трудности се засилват от факта, че живеем в “екстровертен свят”. На място, на което се приема, че си комуникативен, ако си бъбрив. Във време, в което по всякакъв начин сме насърчавани да показваме и споделя колкото се може повече от моментите в живота ни, емоциите, които изпитваме… Това са все неща, които за по-затворените хора не са особено приемливи. Тяхната затвореност ги поставя в по-неблагоприятна позиция.

Маркирах няколко предизвикателства, които стоят между интровертните хора и успешната кариера.

Уточнение :

Кой е екстроверт? – Това са хора, чиято вътрешна енергия е насочена към света. Те предпочитат да са заобиколени от много хора,  да общуват, да привличат вниманието върху себе си и притежават висока енергия.

Кой е интроверт? – Това са хора, чиято енергия е насочена навътре. Те са по-затворени в себе си, избягват да комуникират с хора, които не познават добре, не се чувстват комфортно на места с много хора, ценят тишината и предпочитат да наблюдават света около себе си.  

1. Даване на обратна връзка

Хората, които са по-затворени в себе си, тъй като не обичат да занимават околните със своите чувства, емоции и преживяване, нямат развито усещане да дават обратна връзка на колегите, шефовете, клиентите. Те са верни на принципа “не прави на другите това, което не искаш на теб да ти направят”. В днешния свят непрекъснато се работи по различни проекти, сформират се разнообразни екипи и за ефективното изпълнение на задачите е от особено значение всички участници да споделят мнението си. Ако интровертните хора искат да бъдат препоръчвани като добри професионалисти е ключово да преодолеят затвореността си, да се изолират от мисълта, че ангажират излишно околните и да започнат да споделят какво мислят, чувстват, какво биха променили и т.н.

2. Единаци в работата

Интровертните хора предпочитат такъв тип работни задачи, с които могат да се справят сами, без да се налага непрекъснато да участват в оперативки, работни срещи, координация с колеги. Те се концентрират върху работата и очаквания резултат и предпочитат да не им се налага да бъдат ръководени от ментор или периодично да отчитат какво и как са свършили. В очите на околните те създават впечатление на “хора, които са си самодостатъчни”, стоят по-изолирани в процеса на работа.

3. Преодоляване на дистанцията.

Днес успешното кариерно развитие се свързва с умелото изграждане и поддържане на мрежа от контакти (networking). За да имаме ефективна мрежа от контакти е от изключително значение да можем да се свързваме с хората. В Основата на пълноценната връзка стоят емоциите, нагласата да си отворен към другите, да намираш общи черти и интереси. Интровертните хора често не дават израз на емоциите и чувствата, които изпитват. Те са усещат  натоварени емоционално и психически, когато общуват с много и различни хора. Те предпочитат да стоят по-настрани от лични разговори, споделяне на емоции. Това създава впечатление, че държат на сериозна дистанция при общуването с познати, приятели, колеги. Рядко проявяват първи инициатива да поканят някого на среща, да организират събитие и т.н. Те трудно се сближат с  нови и непознати хора. По този начин значително се само-затрудняват при изграждането и поддържането на пълноценна мрежа от контакти.  Дори, когато интровертите получават похвали за добре свършена работа, рядко дават външен израз на задоволството си. Това води до усещане за неудобство у този, който ги хвали, тъй като се чувства пред “дебела и непреодолима стена”, с която е много трудно да се свържеш на по-дълбоко и емоционално ниво.

4. Пасивност

Хората, които предпочитат да са по-затворени в себе си, обикновено са по-пасивни в действията си. Те са отлични наблюдатели на случващото се около тях, но тъй като предпочитат да задълбочено да обмислят нещата, често са по-търпеливи и искат да изчакат и да се ориентират в ситуацията. Много често промените в “света на професиите” се случват изключително динамично. Интровертните хора реагират много  пасивно на промените. Днес успешното управление на личната кариера изисква по-активни действия, бързо адаптиране към промените.

Помислете с кое предизвикателство искате да се справите първо. Ако искате да развиете кариерата си в нова посока, е важно да преодолеете тези затруднения. Когато се изправяме срещу различни предизвикателства, тогава най-сигурно сме в ситуация, в която напускаме “зоната си на комфорт”.

Ако искате да научите повече за вашия личен потенциал и в каква посока да насочите кариерата си, то се свържете с мен.

Comments are closed.