Подготовка за предстоящото обучение в София

В края на месец септември Selfinvest ще проведе обучение на 10 учители от Финландия и Унгари

Екипът на Selfinvest е готов да посрещне партньорите по проекта Carma в гр.София. След като екипът от Университета в Будапеща систематизира и оформи крайното съдържание на “Наръчника за умения за управление на кариерата” за учители в професионалното образование и обучение, българските партньори от кариерния център имат за задача да организират и проведат 5-дневно обучение за общо 10 учители от Финландия и Унгария.

Програмата на тренинга е наситена със задълбочена теория за същността на кариерното консултиране, процесът на управление на личната кариера и  типове клиенти. Екипът на Selfinvest не пропусна да включи и много практични упражнения, с които участниците да имат възможност да тренират нови умения за работа с ученици, които са застрашени от отпадане от системата на образование. В програмата на тренинга  е поставен фокус върху използването на различните активности, които са включени в “Наръчника за умения за управление на кариерата”.

Тренингът в София ще се проведе в периода от 26.09.17 до 30.09.17г.

Екипът на Selfinvest в качеството си на домакин на международната среща в София се е постарал да включи в програмата  различни посещения в институции, където може да се наблюдават добри практики в сферата на професионалното образование и обучение. Българският партньор по проекта Carma, финансиран по програма Erasmus plus, не е пропуснал да включи и разнообразни предложения за свободното време на гостите от Финландия и Унгария. Те имат за цел  да покажат значими културно-исторически събития и паметници в района на гр. София, за да могат гостите  да научат повече за българската история и традиции.

 

Повече за проекта Carma може да научите ТУК.

Ако искате да получавате актуална информация за проекта, може дас е регистрирате: ТУК

Comments are closed.