Специализирано обучение за екипа по проект Carma в град София

Обучение за 10 учители от Финландия и Унгария за работа с “Наръчника за управление на кариерата”

В периода 26.10 – 30.10.2017г в София се проведе специализирано обучение на 10 учители от Финландия и Унгария. Домакин на събитието бе екипът на Selfinvest. Целта на тренинга бе да подготви предварително селектирани учители от две професионални училища от Финландия и Унгария да работят с Наръчника за умения за управление на кариерата.

Програмата на обучението беше много натоварена и динамична. Участниците имаха възможност задълбочено да се запознаят със същността на процеса за управление на кариерата, отделните етапи и необходимостта от развитието на определен набор от умения.

В два от дните учителите имаха възможност да тренират използването на отделните упражнения от Наръчника, както и да дискутират различни казуси и трудности в процеса на работа с ученици, застрашени от преждевременно отпадане.

обучение

Участниците в обучението, организирано от Selfinvest, се запознаха отблизо с добри практики от България в сферата на професионалното образование и обучение. На 28.10.2017 групата от 5 финландски и 5 унгарски учители посети професионална гимназия по автотранспорт и енергетика “Хенри Форд” в столицата. Ръководството на професионалното училище посрещна гостите и ми представиха материалната база на учебното заведение, методите за сътрудничество с представители на местния и международния бизнес с цел осигуряване на професионална реализация на своите ученици. Партньорите по проекта Carma успяха да научат повече за възможностите и целите на дуалното образование, което е национална политика в сферата на образованието от 2016г насам. Проектът “Домино” има за цел да разпространи и въведе дуалното образование в българските училища и с това да намали броя на преждевременно отпадналите от училище, както и да подобри връзката “образование-бизнес”. Домакините от професионална гимназия “Хенри Форд” споделиха за политиката си да изграждат и поддържат отношения и контакти с различни бизнес организации, което им помага да осигурят модерни и съвременни уреди за ефективна и мотивираща практика, също така за амбициозната им политика да откриват нови специалности в унисон със съвременните технологични тенденции, като например “монтьор на електромобили”.

Партньорите по проекта Carma, по време на гостуването си в гр.София, имаха възможност да се запознаят с добри практики в сферата на професионалното обучение, от гледна точка на бизнес организации. Те посетиха завода на немската компания Liebherr, където служителите на отдел “Човешки ресурси” подробно им споделиха как привличат нови служители, програмите, по които ги обучават, за да придобият тясна техническа компетентност  и професионална квалификация,  за да са  ефективни на работното  място.

В последния ден от 5-дневното обучение участниците посетиха SoftUni – млада българска компания. Бизнес организацията осигурява достъпно обучение в сферата информационните технологии на широк кръг желаещи да продължат образованието си или да сменят посоката на своята кариера. Лекторите са изявени практици в сферата на ИТ услугите и това допринася значително за високата мотивация на обучаемите, както и гарантира  практическата насоченост на съдържанието. Примерът на SoftUni е практика  възможност за ефективно самоуправление на кариерата, тъй като хора с различен профил и предишно образование могат да се пренасочат към нова професия след приключване на обучителната част.

Освен обучителните модули и запознаването с добри практики от сферата на професионалното образование и обучение в България, учителите от Финландия и Унгария успяха да посетят различни мероприятия и събития, от които да научат повече за националната ни история, култура и традиции. Първата вечер екипът на Selfinvest организира специална вечеря, по време на която гостите дегустираха специфични храни и напитки от различни краища на България. В един от дните посетиха Националния исторически музей и Боянската църква.

Обратната връзка от 10-те учители, относно съдържанието и провеждането на обучението, беше изключително висока и позитивна. Всички останаха впечатлени от планината Витоша и възможностите за туризъм, толкова близо до натоварената столица.

Екипът на Selfinvest за първи път имаше възможността да организира такъв тип обучение, в което участниците имат различни културни предпочитания, разбирания и практики, относно уменията за управление на кариерата. Обучителите бяха изправени пред сериозно предизвикателството, но с много старание и желание да свършат професионално своята работа, както и да изградят у гостите  позитивни  впечатления от престоя си в България, помагна да се справят успешно.

Повече за проекта Carma може да научите ТУК.

Ако искате да получавате актуална информация за проекта, може дас е регистрирате: ТУК

Comments are closed.