Архив за: За родители

Симулацията „ Пътешествие из индианските земи“ представена в международен проект

Проект „Прометей“ на Фондация на бизнеса за образованието

Фондация на бизнеса за образованието, в партньорство с представители на пет европейски държави стартира проект Прометей по програма Erasmus+, Strategic partnerships.

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и ще се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година.

Симулацията за развитие на умения за управление на кариерата „Пътешествие  из индианските земи“ с автор Таня Терзийска бе представена в категория добри практики при изпълнението на проект „ Прометей“ на Фондация на бизнеса за образованието.

Партньорите в проект Прометей заедно ще създадат онлайн платформа, която ще представлява виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта ще бъдат достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица.

Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и приложения за мобилни телефони. За допълнителна информация: http://fbo.bg/bg/

Кариерата на вашето дете – приоритет № 1

Родителите на всеки един от нас са едни от най-важните хора, които присъстват в нашия живот, възпитават ни и формират до голяма степен нашата личност и поведение в бъдещ план.
Родителите са първите хора и фактори, които формират отношението и представата за труд на своите деца.
Милиони са родителите, които полагат огромни усилия, за да осигурят качествено образование и среда за учене на своите деца, като вярват че това е изключително важно за тяхната бъдеща реализация в кариерен план.

» Прочети повече..