Архив за: За ученици и млади хора

Представяне на симулацията „Пътешествие из индианските земи“ в издание на МОН

В края на 2014г бе отпечатан „Наръчник на кариерния консултант“. В помагалото, насочено към кариерни консултанти в училищното образование, бе представен симулативния тренинг за развитие на умения за управление на кариератаПътешествие из индианските земи“. Изданието съдържа различни инструменти за кариерно консултиране и представя успешни практики. Наръчникът е  част от проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, администриран от Министерство на образованието и науката. Наръчникът е разработен от проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и доц. д-р Силвия Цветанска от Софийски университет „ Св. Климент Охридски. Проектът се финансира от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.

Училище за кариера – симулативен тренинг за развитие на умения за управление на кариерата

Училище за кариера - модул Аз и КариератаПрограмата „Пътешествието из индианските земи“  е специално създадена за ученици на възраст 16 – 18 години. Обучението е насочено към развитие на умения за избор,  планиране и управление на кариерата.

Младите хора полагат много усилия да придобият качествено образование в различни учебни заведения. Успешната кариерна реализация изисква не само дипломи за завършено образование, но комплекс от  социални умения, лични качества  и специализирани способности за развитие на личната кариера.

» Прочети повече..

Твоята кариера – това е твоят избор

Вие сте вече в гимназията и е вероятно до сега няколко пъти  сте си мислил върху темата : „ Каква професия да избера?“  или „Коя е подходящата за мен кариера?“.

Също така е вероятно няколко пъти да сте променили  желанията си, дълго сте държали на една, после тотално сте се отказали. Това е най-нормалното нещо. Ние живеем в свят, който бързо се променя и непрекъснато предоставя нови възможности. Вие сте модерни хора, които имат сетивата да виждат новостите и затова няколко пъти избирате разнообразни кариерни възможности. Най-вероятно  в следващите няколко години ще смените поне още няколко пъти своите кариерни желания.

Вие сте в етап от своя живот, в който е време да помислете вашия КАРИЕРЕН ПЛАН. Сега е моментът, в който да любопитствате, да търсите, да се информирате за всякакви професии, които предизвикат вашия интерес или влезнат в полезрението ви.

» Прочети повече..

МЕЧТАНАТА ПРОФЕСИЯ – Реализирай твоята мечтана кариера

Много често изборът на висше учебно заведение започва от идеята, че това е нещо задължително, модерно и най-необходимото за доброто бъдеще.

В  общи линии  тази идея има своите позитивни страни и правилни твърдения, но не съвсем. Правилността й се изчерпва, когато се отдаде прекалено голям превес на това, че образованието е задължително и основно изискване на успех в живота, кариерата и пр.

Изборът на подходящ ВУЗ, специалност са важни по няколко причини:

  • · Те са първо стъпало от дългата стълба „кариера“;
  • Инвестира се определено количество време;
  • · Изискват усилия;
  • · Имат определена финансова  стойност;

Когато избираме къде и какво да учим е добре да си дадем ясна и конкретна обратна връзка за тези няколко специфики.

Много от учениците, на които им предстой да завършат училище си дават сметка за тези изисквания на избора на ВУЗ. Други изобщо не се замислят.

» Прочети повече..

Работа през целия живот, но една работа за цял живот –мисията невъзможна!

Преди няколко години сте започнали работа. В онзи момент сте си мислили, че сте си дали ясна сметка и отговор на въпроса „Какво искам да правя“. Тогава дори вероятно сте си мислили, че това е най-мечтана, важна и страхотна работа. Но днес този спомен е толкова далечен, толкова размътен в съзнанието ви, че ви е в пъти по-добре да не си спомняте за него. В момента няма да обследваме причините за тази промяна и това състояние.

В този момент вие имате нужда от нова работа и си задавате няколко въпроса:

  • Какво?
  • Къде?
  • Как?

» Прочети повече..