Архив на ключова дума: мотивационни обучения

Мотивационни обучения на безработни лица по проект към Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Екипът на Selfinvest беше избран да се включи в реализирането на проект “Осъществяване на професионално и мотивационно обучение на безработни лица за интегрирането им на пазара на труда”. Проектът се осъществява от Професионална гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров”- гр. Плевен с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд към Европейския съюз.

През месец декември 2013г кариерните консултанти на Selfinvest активно участваха в провеждането на Мотивационни обучения в няколко модула на безработните лица, включени в програмата. Също така подготвиха индивидуални планове за развитие в кариерата на всеки участник.

Успешен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

В края на 2012г. Selfinvest приключи успешно проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Компанията за кариерно консултиране и развитие на кариерата бе партньор на фирма „АСО 911“ по проект „Иновативен модел на кариерно развитие в „АСО 911“ – ООД – обучение, гъвкавост, конкурентноспособност“.

Фирма „АСО 911“ ООД избра Selfinvest да осъществи част от дейностите по проекта към Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Екипът на Selfinvest проведе курс по „Обучение на обучители“ на служители на фирмата като част от процеса на кариерно им развитие в компанията.

Кариерните консултанти на Центъра проведоха индивидуални консултации с представители на целевата група по проекта и разработиха 80 индивидуални плана за професионално развитие и усъвършенстване.

С успешното приключване на проекта на фирма „АСО 911“ екипът на Selfinvest утвърди качеството на специализираната си програма за кариерно консултиране и развитие на възрастни лица.