Архив на ключова дума: пътешествие из индианските земи

Симулацията „ Пътешествие из индианските земи“ представена в международен проект

Проект „Прометей“ на Фондация на бизнеса за образованието

Фондация на бизнеса за образованието, в партньорство с представители на пет европейски държави стартира проект Прометей по програма Erasmus+, Strategic partnerships.

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и ще се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година.

Симулацията за развитие на умения за управление на кариерата „Пътешествие  из индианските земи“ с автор Таня Терзийска бе представена в категория добри практики при изпълнението на проект „ Прометей“ на Фондация на бизнеса за образованието.

Партньорите в проект Прометей заедно ще създадат онлайн платформа, която ще представлява виртуално пространство за кариерно консултиране. Всички продукти, създадени по проекта ще бъдат достъпни за ползване чрез онлайн платформата от кариерни консултанти и други заинтересовани лица.

Продуктите на проект Прометей включват: Изследване на кариерните пътища и аналитичен доклад; Електронна книга 100+ Вдъхновяващи добри практики, Професионална мрежа Прометей, Наръчник за онлайн кариерно консултиране и Виртуална кутия с инструменти за кариерно консултиране, включително и приложения за мобилни телефони. За допълнителна информация: http://fbo.bg/bg/

Представяне на симулацията „Пътешествие из индианските земи“ в издание на МОН

В края на 2014г бе отпечатан „Наръчник на кариерния консултант“. В помагалото, насочено към кариерни консултанти в училищното образование, бе представен симулативния тренинг за развитие на умения за управление на кариератаПътешествие из индианските земи“. Изданието съдържа различни инструменти за кариерно консултиране и представя успешни практики. Наръчникът е  част от проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, администриран от Министерство на образованието и науката. Наръчникът е разработен от проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова и доц. д-р Силвия Цветанска от Софийски университет „ Св. Климент Охридски. Проектът се финансира от Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.